De batterij

Duurzame energiebronnen, zoals windmolenparken of zonnepanelen, leveren niet continu energie.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze bronnen, is opslag van energie belangrijk. Nieuwe
opslagmethoden moeten op zeer grote schaal en met zo min mogelijk verliezen energie opslaan.
Bij verschil tussen aanbod en vraag kan onbelans ontstaan in het electriciteitsnet. De vraagkant is te
stimuleren door bijvoorbeeld waterstof te genereren of gebruikers te sturen (laden elektrische auto’s
of inschakelen koelhuizen). Batterijen kunnen zowel vraag generen (laden) als stroom leveren
(ontladen) in tijden van vraag.
Batterijen zijn hierdoor een onmisbare hoeksteen in een verdere verduurzaming van onze
elektriciteitsvraag.